Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Harmonogram Przesłuchań
I Gdańskiego Konkursu Fletowego
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
Gdańsk, 13 listopada 2019

H A R M O N O G R A M

Grupa I, godz. 10.00 – 11.20
1. Emilia Szerszenowicz
2. Małgorzata Rowińska
3. Sylwia Bech
4. Karolina Laskowska
5. Alicja Bijuk
6. Hanna Drozd – Niekurzak
7. Aleksandra Schulz
8. Anna Rywalska
Grupa II, godz. 11.45 – 13.30
9. Paulina Stachnik
10. Karol Snopek
11. Konrad Hennig
12. Martyna Omachel
13. Natalia Pacholska
14. Marta Ossowska
15. Paweł Jedynak
16. Joanna Skrzypkowska
Grupa III, godz. 14.00 – 15.00
17. Maja Wilkowska
18. Pola Jopkiewicz
19. Karolina Ignaczak
20. Milena Zazoniuk
Ogłoszenie wyników ok. godz. 17.00