Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

VIII MAKROREGIONALNY KONKURS FLETOWY
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 22 maja 2019REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja instrumentów dętych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu Wrzeszczu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest promowanie muzyki fletowej wśród uczniów, konfrontacja poziomu wykonywanych utworów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami i uczniami oraz integracja i współzawodnictwo.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 22 maja 2019 w sali koncertowej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Dmowskiego 16b.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas fletu szkół muzycznych I stopnia. Makroregion obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech grupach:
  • I grupa – uczniowie klas 1 cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego,
  • II grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego,
  • III grupa – uczniowie klasy 4 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego,
  • IV grupa – uczniowie klas 5 i 6 cyklu sześcioletniego oraz klasy IV cyklu czteroletniego.
 6. We wszystkich grupach uczestników obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • Miniatura muzyczna
  • Taniec z dowolnie wybranej epoki
 7. Prezentowane utwory powinny być wyraźnie kontrastujące wyrazowo.
  Uczestnicy nie mogą powtarzać utworów, które wykonywali w poprzednich edycjach konkursu.

 8. Czas wykonywanego programu wynosi:
  • w I grupie do 5 minut
  • w II i III grupie do 8 minut
  • w IV grupie do 10 minut
 9. Laureaci I miejsca nie mogą brać ponownie udziału w konkursie w tej samej grupie.
 10. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu)
  w terminie do 19 kwietnia 2019 na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  ul. Dmowskiego 16 b
  80-264 Gdańsk
  Tel./fax nr 058 346 04 20
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 11. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 90 zł od każdego uczestnika na konto:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  ul. Dmowskiego 16 b 80-264 Gdańsk
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  z dopiskiem Konkurs Fletowy

  Uwaga: Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 12. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 14. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 15. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 16. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora.
 17. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 18. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 19. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Do pobrania: