Logo ZSM
 
 
 

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania edukacyjne Zespołu Szkól Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu m.in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury np.; MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
  • media społecznościowe i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
  • lekcje online;
  • programy telewizyjne i audycje radiowe;
  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
  • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe, w postaci skanów lub plików, zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego zarówno nauczycieli jak i uczniów (ich rodziców). Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość osiągnięcia celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i wyeliminowaniu zagrożeń związanych z nieodpowiedniego korzystania z Internetu.

W najbliższych dniach nauczyciele poinformują rodziców i uczniów o sposobach i trybie pracy zdalnej. Wszelkie pytania proszę kierować do nauczycieli lub bezpośrednio do dyrekcji ZSM na adres: e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

Gdańsk, 23.03.2020 roku

DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman