GITARA
    Jest Instrumentem z grupy strunowych szarpanych. Posiada pudło rezonansowe z dwoma przewężeniami bocznymi i okrągłym otworem w górnej jego powierzchni. Długa szyjka, na której rozpięte są struny, zaopatrzona jest w rząd metalowych progów. Dźwięk z instrumentu wydobywa się poprzez szarpanie strun palcami prawej ręki przy jednoczesnym skracaniu ich długości poprzez przyciskanie na odpowiednim progu palcami lewej ręki. Od siły i sposobu szarpnięć strun zależy głośność dźwięku i jego barwa.

    W Europie gitara pojawiła się już w średniowieczu, lecz popularność zdobyła dopiero w XVIII i XIX wieku, głównie na terenie Włoch i Hiszpanii, zarówno w muzyce amatorskiej jak i koncertowej. W Polsce pierwsze wzmianki o gitarze pochodzą z XVI wieku.

    Obecnie gitara używana jest jako instrument koncertowy oraz akompaniujący. Spotykamy ją również w zespołach rozrywkowych i jazzowych, gdzie stosowane są elektryczne odmiany instrumentu np. gitara hawajska lub gitara elektryczna - pozbawione pudła rezonansowego, wyposażone w przetworniki elektromechaniczne zamieniające drgania strun w sygnał elektryczny, podlegający dowolnemu wzmocnieniu i przekształceniom.

Uwaga: W naszej szkole prowadzona jest nauka gry na gitarze wyłącznie w zakresie wykonawstwa muzyki poważnej.