WYBÓR INSTRUMENTU

  Ta część witryny jest przeznaczona dla osób kandydujących do Szkoły Muzycznej I stopnia, które dotychczas nie dokonały wyboru instrumentu muzycznego, na jakim zamierzają podjąć naukę. Dotyczy to również kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II stopnia, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki. Przedstawione tu informacje o instrumentach muzycznych pomogą Państwu w dokonaniu trafnego wyboru.

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 6-letnim (dział dziecięcy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 4-letnim (dział młodzieżowy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:


Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej II st. (na wydziale instrumentalnym) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania (dotyczy kandydatów, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki):

UWAGA: Od kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II st. - w przypadku takich instrumentów, jak altówka, organy lub klawesyn - wymagana jest wcześniejsza nauka w szkole muzycznej I stopnia odpowiednio w klasie altówki, skrzypiec lub fortepianu albo zdobyta w inny sposób umiejętność gry na tych instrumentach na poziomie absolwenta szkoły muzycznej I st.

`