Logo ZSM
 
 
 


Uwaga!
Uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im.G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
z klas 4, 5, 6 cyklu 6-letniego.

Materiał z przedmiotu KSZTAŁCENIE DŁUCHU, przewidziany programem w poszczególnych klasach, został w pełni zrealizowany.

Pozostało utrwalanie przerobionego materiału.

Klasa 4

Wiadomości teoretyczne
 1. Budowa gam durowych i molowych w odmianach (do 2 znaków przykluczowych).
 2. Gamy równoległe (Dur, moll) do 4 znaków przykluczowych.
 3. Interwały do oktawy (budowanie i określanie).
 4. Trytony z rozwiązaniem w gamach durowych (do 2 znaków przykluczowych).
 5. Przewroty interwałów.
 6. Trójdźwięk dur i moll we wszystkich postaciach, zwiększony i zmniejszony bez przewrotów (budowanie i określanie).
 7. Grupy rytmiczne w metrum ćwierćnutowym i ósemkowym.
Umiejętności muzyczne
 1. Śpiewać gamy durowe i molowe oraz triadę harmoniczną do 2 znaków przykluczowych.
 2. Rozpoznać i określić rodzaj gamy granej przez nauczyciela.
 3. Śpiewać i rozpoznawać zagrane poznane interwały.
 4. Śpiewać i rozpoznawać poznane trójdźwięki.
 5. Realizować ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne z przygotowaniem i a’vista.
 6. Zapisać 8 taktową melodię, podawaną fragmentami.
 7. Zapisać prostą 4 taktową melodię – dyktando pamięciowe.
 8. Zapisać 2 taktowy schemat rytmiczny.

Klasa 5

Wiadomości teoretyczne
 1. Budowa gam durowych i molowych w odmianach (do 3 znaków przykluczowych).
 2. Pokrewieństwo gam(Dur, moll) do 7 znaków przykluczowych.
 3. Interwały do oktawy (budowanie i określanie).
 4. rytony z rozwiązaniem w gamach durowych i molowych, odmiana harmoniczna (do 3 znaków przykluczowych).
 5. Przewroty interwałów.
 6. Trójdźwięk dur i moll we wszystkich postaciach, zwiększony i zmniejszony bez przewrotów (budowanie i określanie).
 7. D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem w gamach dur i moll do 3 znaków przykluczowych.
 8. Transpozycja melodii.
 9. Grupy rytmiczne w metrum ćwierćnutowym i ósemkowym.
Umiejętności muzyczne
 1. Śpiewać gamy durowe i molowe oraz triadę harmoniczną do 3 znaków przykluczowych.
 2. Rozpoznać i określić rodzaj gamy granej przez nauczyciela.
 3. Śpiewać i rozpoznawać zagrane poznane interwały.
 4. Śpiewać i rozpoznawać poznane trójdźwięki.
 5. Śpiewać D7 w postaci zasadniczej z rozwiązaniem w określonej tonacji.
 6. Rozpoznawać D7 we wszystkich postaciach.
 7. Realizować ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne z przygotowaniem i a’vista.
 8. Zapisać 8 taktowe dyktando melodyczno-rytmiczne.
 9. Zapisać prostą 4 taktową melodię – dyktando pamięciowe.
 10. Zapisać 2 taktowy schemat rytmiczny z melodii.

Klasa 6

Wiadomości teoretyczne
 1. Budowa gam durowych i molowych w odmianach (do 4 znaków przykluczowych).
 2. Pokrewieństwo gam(dur, moll) do 7 znaków przykluczowych.
 3. Interwały do oktawy (budowanie i określanie).
 4. Trytony z rozwiązaniem w gamach durowych i molowych, odmiana harmoniczna (do 4 znaków przykluczowych).
 5. Przewroty interwałów.
 6. Trójdźwięk dur i moll we wszystkich postaciach, zwiększony i zmniejszony bez przewrotów (budowanie i określanie).
 7. Trójdźwięki na wszystkich stopniach gamy dur i moll harmonicznej (określanie trybu).
 8. D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem w gamach dur i moll do 4 znaków przykluczowych.
 9. Transpozycja melodii.
 10. Grupowanie wartości w metrum ćwierćnutowym i ósemkowym.
 11. Kadencje – przerobimy po powrocie do regularnych zajęć szkolnych. (Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku str.85).
Umiejętności muzyczne
 1. Śpiewać gamy durowe i molowe oraz triadę harmoniczną do 4 znaków przykluczowych.
 2. Rozpoznać i określić rodzaj gamy granej przez nauczyciela.
 3. Śpiewać i rozpoznawać zagrane poznane interwały.
 4. Śpiewać trytony z rozwiązaniem.
 5. Śpiewać i rozpoznawać poznane trójdźwięki we wszystkich postaciach.
 6. Śpiewać D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem w określonej tonacji.
 7. Rozpoznawać D7 we wszystkich postaciach.
 8. Realizować ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne z przygotowaniem i a’vista.
 9. Określić tonację dyktanda melodyczno-rytmicznego po podaniu dźwięku ” a”.
 10. Określić metrum dyktanda melodyczno-rytmicznego i rytmicznego.
 11. Zapisać 8 taktowe dyktando melodyczno-rytmiczne.
 12. Zapisać prostą 4 taktową melodię – dyktando pamięciowe.
 13. Zapisać 2 taktowy schemat rytmiczny z melodii.

Proszę o utrwalanie przerobionego materiału teoretycznego.
Umiejętności słuchowe można doskonalić korzystając ze witryn: www.dur-moll.plwww.tonedear.com.
Zapraszam na stronę CEA – materiały do pracy online. Teoria szkoły muzycznej I stopnia ( pkt. 9 ). Znajdziemy tam materiały do utrwalania.

Praca z uczniami będzie odbywać się drogą telefoniczną.
Telefon kontaktowy 607 082 422.

Lidia Turska


Tekst do pobrania