Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
K O N T A K T

Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2019/2020

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Miłosz Koślak
- fortepian
8th Riga International
Competition
for Young Pianists
Ryga (Łotwa), 13-15.10.2019
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
III miejsce
Karol Snopek
- flet
I Gdański Konkurs Fletowy
dla uczniów szkół muzycznych
II stopnia
Gdańsk, 13.11.2019
Katarzyna
Czerwińska–Gosz
III miejsce