Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina


ROK SZKOLNY 2006/2007
 

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK

Justyna
Kreft
- fortepian
 

Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
 

Katarzyna
Popowa-Zydroń
 

Stypendium
roczne
 

Maxima
Sitarz
- skrzypce
 

Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
 


Anna
Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
 


Stypendium
roczne
 

Michał
Bąk
- kontrabas
 

Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
 

Leszek
Kaufman

Alicja
Wieczorek
- akompaniator
 

Stypendium
roczne
 

Agata
Misiak
- fortepian
 

Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
 

Małgorzata
Stożyńska
 

Stypendium
roczne
 

Maxima
Sitarz
- skrzypce
 

Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006r.
 

Anna
Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
 

Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecznych
Funduszu
 

Justyna
Kreft
- fortepian
 

Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006r.
 

Katarzyna
Popowa-Zydroń
 

Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecznych
Funduszu
 

Agata
Misiak
- fortepian
 

Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecznych
Funduszu
 

Kwartet
gitarowy:
Anna Siek,
Agnieszka
Potulska,
Beata Bączek,
Piotr Szefler
 

I Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy
im. Marka Sokołowskiego
Lublin, 10.11.2006r.
 

Emilia
Majewska
 

Wyróżnienie
w kategorii
zespołów
 

Agnieszka
Jarosz
- fortepian
 

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. I.J.Paderewskiego
Piotrkowów Trybunalski
22-25.11.2006r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

I miejsce
oraz
Nagroda
za najlepsze
wykonanie
utworu
Paderewskiego
 

Duet fortepianowy:
Karolina Czechowska,
Aleksandra
Furmańska
 

Ogólnopolski Konkurs
Kameralistyki Fortepianowej
Toruń, 23-26.11.2006r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

III Miejsce
(I i II miejsca
nie przyznano)
 

Agata
Misiak
- fortepian
 

Ogólnopolski Konkurs
Pianistyczny im. W.Kędry
Łódź, 30.11 - 2.12.2006r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

Dyplom
uznania
 

Agnieszka
Jarosz
- fortepian
 

Ogólnopolski Konkursie
Interpretacji Muzyki Francuskiej
Łódź, 16 - 17.03.2007r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

II nagroda
 

Izabela
Yan Yi Min
- skrzypce
 

I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007r.
 

Anna
Wolińska

Alicja
Wieczorek
- akompaniator
 

III miejsce
w I gr.
wykonawczej
 

Joanna
Aksnowicz
- skrzypce
 

I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007r.
 

Anna
Wolińska

Katarzyna
Szweda
- akompaniator
 

wyróżnienie
II st.
w I gr.
wykonawczej
 

Sara Zięba
- skrzypce
 

I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007r.
 

Krystyna
Jurecka

Alicja
Wieczorek
- akompaniator
 

wyróżnienie
II st.
w I gr.
wykonawczej
 

Aleksandra
Denga
- skrzypce
 

I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007r.
 

Anna
Śliwa

Alicja
Wieczorek
- akompaniator
 

II miejsce
ex aequo
w II gr.
wykonawczej
 

Joanna
Trojanowska
- skrzypce
 

I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007r.
 

Anna Wolińska

Magdalena
Ochlik-
Jankowska
- akompaniator
 

III miejsce
ex aequo
w II gr.
wykonawczej
 

Joanna
Owczarek
- fortepian
 

II Międzynarodowy
Konkurs dla Młodych Pianistów
im. R.Schumanna "Fur Musik"
Suwałki, 24-27.04.2007r.
 
Anna
Chęćka-
Gotkowicz

wyróżnienie
 

Zuzanna
Lisiecka
 

XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007r.
 

Joanna
Krzyżak
 


T
ytuły
finalisty


 

Agata
Misiak
 

XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007r.
 

Joanna
Krzyżak
 

Tytuły
finalisty
 

Duet
 fortepianowy: Aleksandra
 Furmańska,
 i Karolina
 Czechowska
 

Ogólnopolski Konkurs
Utworów Fortepianowych na 4 ręce
Katowice, 7-8.05.2007r.
 

Małgorzata
Stożyńska
 

I miejsce
 

Sylwia
Zakrzeska
 

XII Makroregionalny
Konkurs Solfeżowy
Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
 

Dariusz
Wyżykowski
 

III miejsce
 

Mikołaj
Sikała
 

XII Makroregionalny
Konkurs Solfeżowy
Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
 

Piotr
Buśko
 

wyróżnienie
 

Piotr
Szefler
 

XII Makroregionalny
Konkurs Solfeżowy
Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
 

Barbara
Gończ
 

I miejsce
 

 

 


Copyright 2005-2014 by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20