Logo ZSM
Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2018/2019

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Dobrochna Rej
- akordeon
VIII Regionalny Konkurs Instrumentalny
Muzyk Pierwsza Klasa
Olsztynek, 26 - 27.10.2018
Joanna Ludwiczak wyróżnienie
I st.
Zuzanna Chabinka
- flet
III Międzynarodowy Konkurs
Instrumentów Dętych „Finalis”
Białystok, 13 - 17.11.2018
Anita Luzak-
Czechowska

Zuzanna Lisiecka
- akompaniator
Brązowa Nagroda
Zofia Chabinka
- wiolonczela
XX Konkurs
Wiolonczelowo-Kontrabasowy
Malbork, 19 - 20.11.2018
Agnieszka Kaszuba

Karolina Lewandowska
- akompaniator
wyróżnienie
Zofia Chabinka Konkurs Solfeżowy
czytania a vista
dla uczniów klas II i III
cyklu 6-letniego
Wejherowo, 20.11.2018
Małgorzata Malgeri II miejsce
Izabela Fadel Konkurs Solfeżowy
czytania a vista
dla uczniów klas II i III
cyklu 6-letniego
Wejherowo, 20.11.2018
Anna Krause III miejsce
Barbara Szudejko X Makroregionalny
Konkurs Wiedzy
o Polskiej Pieśni Patriotycznej
Pieśń Ojczysta – śpiew przekazywany
z pokolenia na pokolenie

Olsztyn, 21.11.2018
Karolina Juwa I miejsce
Tymon Karpiński X Makroregionalny
Konkurs Wiedzy
o Polskiej Pieśni Patriotycznej
Pieśń Ojczysta – śpiew przekazywany
z pokolenia na pokolenie

Olsztyn, 21.11.2018
Karolina Juwa III miejsce
Michalina Sitarska X Makroregionalny
Konkurs Wiedzy
o Polskiej Pieśni Patriotycznej
Pieśń Ojczysta – śpiew przekazywany
z pokolenia na pokolenie

Olsztyn, 21.11.2018
Karolina Juwa III miejsce
Jakub Mruczek
- wiolonczela
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Tadeusz Samerek

Magdalena Darska-
Szpakiewicz
- akompaniator
(wyróżnienie)
II miejsce
Maja Dargiewicz
- flet
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Anita Luzak-
Czechowska

Karolina Lewandowska
- akompaniator
(wyróżnienie)
wyróżnienie
Michał Pilarczyk
- skrzypce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Piotr Stożyński

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
wyróżnienie
Maria Jocz
- flet
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Monika Krawiec

Karolina Lewandowska
- akompaniator
wyróżnienie
Mikołaj Storoniak
- klarnet
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Krzysztof Krawiec

Anna Rocławska-
Musiałczyk
- akompaniator
(wyróżnienie)
wyróżnienie
Jakub Zieliński
- gitara
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Katarzyna Kural wyróżnienie
II st.
Sebastian Przybylski
- fortepian
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 22.11.2018
Małgorzata Skitek-
Staniszewska
wyróżnienie
II st.
Einar
Mogielnicki
- fortepian
XIII Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 29.11.2018
Karolina Lewandowska I miejsce
Kalina Tyszkiewicz
- fortepian
XIII Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 29.11.2018
Karolina Lewandowska wyróżnienie
Jan Kwiatkowski
- fortepian
XIII Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 29.11.2018
Małgorzata Skitek-
Staniszewska
I miejsce
Mikołaj Storoniak
- klarnet
X Powiślański Konkurs
na Instrumenty Dęte
im. prof. Marka Schillera
Kwidzyn, 7.12.2018
Krzysztof Krawiec

Anna Rocławska-
Musiałczyk
- akompaniator
(wyróżnienie)
I miejsce
Zuzanna Chabinka
- flet
X Powiślański Konkurs
na Instrumenty Dęte
im. prof. Marka Schillera
Kwidzyn, 7.12.2018
Anita Luzak-
Czechowska

Zuzanna Lisiecka
- akompaniator
(wyróżnienie)
II miejsce
Tomasz Piórecki
- fortepian
X Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyki Polskiej
Dziecięce Imaginacje
Gdańsk-Orunia, 12.12.2018
Barbara
Podciborska
III miejsce
Anna Jędrzejewska
- skrzypce
VIII Gdański Konkurs Skrzypcowy
im. Anity Romanowskiej
Gdańsk-Wrzeszcz,5.02.2019
Agnieszka Kotuk-
Pozorska

Ewa Próchniak
- akompaniator
I miejsce
Maja Borawska
- gitara
XI Konkurs Młodego Gitarzysty
Kartuzy, 8.02.2019
Katarzyna
Szałkowska
wyróżnienie
Maciej Stencel
- skrzypce
XX Sopocki Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
Sopot, 7.02.2019
Agnieszka
Kotuk-Pozorska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
I miejsce
Honorata Suchomska
- skrzypce
XX Sopocki Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
Sopot, 7.02.2019
Agnieszka
Kotuk-Pozorska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
wyróżnienie
Zofia Chabinka XXIII Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk-Wrzeszcz 13.03.2019
Małgorzata Malgeri I miejsce
Michał Pilarczyk XXIII Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk-Wrzeszcz 13.03.2019
Anna Krause II miejsce
Maciej Stencel XXIII Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk-Wrzeszcz 13.03.2019
Anna Krause wyróżnienie
Maria Jocz
- fortepian
IV Konkurs Pianistyczny
Kolorowe nutki
Kraków, 13.03.2019
Karolina Lewandowska III miejsce