STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „PeZeteSeM”.

SIEDZIBA

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Romana Dmowskiego 16b

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000471700 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS

REGON

221944201

KONTO BANKOWE

89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

NIP

957 - 10 - 70 - 493

KONTAKT

Telefon:
58 341 92 13
58 346 04 20


e-mail:
stowarzyszenie.przyjaciol.zsm@wp.pl
lub
sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

CELE

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, krzewienie wysokiej kultury muzycznej w społeczeństwie, promocja osiągnięć polskiego szkolnictwa artystycznego, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy materialnej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, fundowanie stypendiów artystycznych i wspieranie akcji charytatywnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • podejmowanie działań mających na celu inicjowanie i przeprowadzanie:
    • kursów i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
    • konkursów i festiwali muzycznych związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży,
    • koncertów i innych form prezentacji artystycznych na rzecz społeczeństwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty i wykłady,
  • inicjowanie działań artystycznych wspólnie z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd

   Tomasz Jocz – prezes Zarządu
   Karolina Juwa – wiceprezes
   Ewa Próchniak – skarbnik
   Monika Krawiec – członek Zarządu
   Nadzieja Chomicka – członek Zarządu

Komisja rewizyjna

   Alicja Michowska
   Agnieszka Świerczek-Jakowska
   Maria Baczyńska