Samorząd ucz.
Rada rodziców

 

 

 
 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „PeZeteSeM”.
SIEDZIBA

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Romana Dmowskiego 16b

 
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000471700 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
 
REGON
 
221944201

KONTO BANKOWE
 
89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

NIP
 
957 - 10 - 70 - 493

KONTAKT
 
Telefon:
58 341 92 13
58 346 04 20

e-mail:
stowarzyszenie.przyjaciol.zsm@wp.pl
lub
sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
 
CELE

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, krzewienie wysokiej kultury muzycznej w społeczeństwie, promocja osiągnięć polskiego szkolnictwa artystycznego, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy materialnej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, fundowanie stypendiów artystycznych i wspieranie akcji charytatywnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • podejmowanie działań mających na celu inicjowanie i przeprowadzanie:
    • kursów i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
    • konkursów i festiwali muzycznych związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży,
    • koncertów i innych form prezentacji artystycznych na rzecz społeczeństwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty i wykłady,
  • inicjowanie działań artystycznych wspólnie z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi.
WŁADZE
 
   Zarząd

   Tomasz Jocz – prezes Zarządu
   Karolina Juwa – wiceprezes
   Ewa Próchniak – skarbnik
   Monika Krawiec – członek Zarządu
   Nadzieja Chomicka – członek Zarządu

   Komisja rewizyjna

   Alicja Michowska
   Agnieszka Świerczek-Jakowska
   Maria Baczyńska
 

 

 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. 58 341 92 13       tel/fax 58 346 04 20