Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Działalność Rady Rodziców
w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz jest przedstawicielem wszystkich rodziców uczniów tej szkoły.

Zostaje powoływana na początku każdego roku szkolnego na Walnym Zebraniu Rodziców.

Rada Rodziców reprezentuje interesy rodziców w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych Szkoły.

Pełni jeszcze jedną ogromnie ważną rolę – świadczy pomoc finansową dla szkoły i uczniów.

Środki finansowe, będące w dyspozycji Rady Rodziców, pochodzą wyłącznie ze składek.

WYKAZ WYDATKÓW

W roku szkolnym 2010/2011 Kwota (PLN)
Zakup skrzypiec (4 szt.) 4 850,00
Zakup akordeonu "Pigini Prestige" 11 910,00
Wymiana blatów (portiernia, szatnia, świetlica - bufet) 3 750,00
Zakup pulpitów do klas w SM I st. 4 000,00
Zakup krzeseł dla orkiestry w SM I st. 3 500,00
Wymiana wykładziny podłogowej, świetlica szkolna SM I st. 5 500,00
W roku szkolnym 2011/2012 Kwota (PLN)
Montaż posadzki w świetlicy SM I st. 5 725,00
Zakup altówki 617,00
Zakup wiolonczeli 800,00
Zakup część do ksylofonu 900,00
Zakup gitary 4 484,00
W roku szkolnym 2012/2013 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 3 600,00
Zakup akordeonu "Delicia" 3 600,00
Zakup kontrabasu 1/2 3 300,00
Zakup nawilżacza powietrza 1 484,00
Zakup akordeonu guzikowego "Pigini" 8 900,00
W roku szkolnym 2013/2014 Kwota (PLN)
Zakup pianina cyfrowego firmy Roland 4 449,00
Zakup wiolonczeli 2 500,00
Dofinansowanie remontów toalet w budynku SM I st. 15 000,00
W roku szkolnym 2014/2015 Kwota (PLN)
Zakup 4 fletów poprzecznych 4 449,00
Zakup 3 wiolonczel 3 750,00
Zakup 2 trąbek 800,00
Zakup skrzypiec 350,00
Zakup podnóżka do fortepianu 650,00
Zakup akordeonu 7 350,00
W roku szkolnym 2015/2016 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 4 350,00
Zakup wiolonczeli 1 414,50
Naprawa akordeonu 150,00