Strona główna
Powrót
 
 
 
 
 
Działalność Rady Rodziców
w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz jest przedstawicielem wszystkich rodziców. Zostaje powoływana na początku każdego roku szkolnego na Walnym Zebraniu Rodziców.

Rada Rodziców reprezentuje interesy rodziców w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych Szkoły.

Pełni jeszcze jedną, ogromnie ważną, rolę – świadczy pomoc finansową dla szkoły i uczniów.
Środki finansowe, będące w dyspozycji Rady Rodziców, pochodzą wyłącznie ze składek.

Rada Rodziców wspiera finansowo Szkołę poprzez:

 • Zakup instrumentów dla szkoły
 • Naprawę instrumentów, w tym zakup strun
 • Zakup nut do biblioteki szkolnej
 • Wyposażanie szkoły w inne sprzęty (m.in. zakup taboretów do pianina)
 • Współfinansowanie remontów w naszej szkole (ostatnio Rada Rodziców pomogła finansowo w remoncie łazienek)
 • Utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym bezpłatna herbata dla uczniów)
 • Bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi na poziomie szkoły - 1 tj. przy świetlicy (login i hasło przy wejściu do świetlicy)
 • Udział uczniów w konkursach – koszty wyjazdów, wpisowe na konkursy, nagrody w konkursach
 • Zakupy nagród dla wyróżniających się uczniów, w tym nagród na koniec roku szkolnego, nagrody dla Dyplomantów kończących szkołę I stopnia
 • Organizowane przez naszą szkołę konkursy (w części konkursy są finansowane z opłat wpisowych na konkursy)
 • Zakupy nagród dla wyróżniających się uczniów, w tym nagród na koniec roku szkolnego , nagrody dla Dyplomantów kończących szkołę I stopnia
 • Występy Chóru szkolnego poza Trójmiastem (koszty dojazdu autokarem)
 • Zakup biletów dla uczniów do filharmonii/opery
 • Zakupy słodyczy, owoców na poczęstunki dla uczniów i gości z okazji większych ważnych koncertów odbywających się w szkole.
Zakupy i remonty finansowane przez Radę Rodziców SM I st. na potrzeby szkoły:
 
W roku szkolnym 2010/2011 Kwota (PLN)
Zakup skrzypiec (4 szt.) 4 850,00
Zakup akordeonu "Pigini Prestige" 11 910,00
Wymiana blatów (portiernia, szatnia, świetlica - bufet) 3 750,00
Zakup pulpitów do klas w SM I st. 4 000,00
Zakup krzeseł dla orkiestry w SM I st. 3 500,00
Wymiana wykładziny podłogowej, świetlica szkolna SM I st. 5 500,00
W roku szkolnym 2011/2012 Kwota (PLN)
Montaż posadzki w świetlicy SM I st. 5 725,00
Zakup altówki 617,00
Zakup altówki 685,00
Zakup wiolonczeli 800,00
Zakup część do ksylofonu 900,00
Zakup gitary 4 484,00
W roku szkolnym 2012/2013 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 3 600,00
Zakup akordeonu "Delicia" 3 600,00
Zakup kontrabasu 1/2 3 300,00
Zakup nawilżacza powietrza 1 484,00
Zakup akordeonu guzikowego "Pigini" 8 900,00
W roku szkolnym 2013/2014 Kwota (PLN)
Zakup pianina cyfrowego firmy Roland 4 449,00
Zakup wiolonczeli 2 500,00
Dofinansowanie remontów toalet w budynku SM I st. 15 000,00
W roku szkolnym 2014/2015 Kwota (PLN)
Zakup 4 fletów poprzecznych 4 449,00
Zakup 3 wiolonczel 3 750,00
Zakup 2 trąbek 800,00
Zakup skrzypiec 350,00
Zakup podnóżka do fortepianu 650,00
Zakup akordeonu 7 350,00
W roku szkolnym 2015/2016 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 4 350,00
Zakup wiolonczeli 1 414,50
Naprawa akordeonu 150,00
 
 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20