DYREKTOR / DIREKTOR


mgr LESZEK KAUFMANmgr Alicja Michowska
wicedyrektor ZSM
(ds. SM I st.)
mgr Małgorzata Stożyńska
wicedyrektor ZSM
(ds. SM II st.)

Katarzyna Kaźmierczak
zastępca dyr. ZSM ds. administracyjno-ekonomicznych

Grażyna Czech
główna księgowa ZSM

SEKRETARIAT / OFFICE

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Romana Dmowskiego 16b

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 18:00

Telefon / Telephon / Telephone

58 341 92 13
58 346 04 20

Fax: 58 346 04 20


e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

ADRES POCZTOWY / POST / ADRESSE

Zespół Szkół Muzycznych

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Romana Dmowskiego 16b

(Poland / Polen / Pologne)

KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy SM I st.

PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115

KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy SM II st.

PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

NIP

957 - 05 - 62 - 656

REGON

000278379

KIEROWNICY SEKCJI PRZEDMIOTOWYCH

w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz

Sekcja fortepianu
mgr Marzena Łubkowska-Jocz

Sekcja instrumentów smyczkowych
mgr Piotr Stożyński

Sekcja instrumentów dętych
mgr Monika Krawiec

Sekcja teorii muzyki
mgr Lidia Turska

* * *

w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina

Sekcja fortepianu
mgr Gabriela Rajchert

Sekcja instrumentów smyczkowych
mgr Maria Baczyńska

Sekcja instrumentów dętych
mgr Ireneusz Mraczek

Sekcja teorii muzyki
mgr Piotr Buśko