Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

KONKURSY, seminaria, warsztaty i przesłuchania muzyczne
organizowane w roku szkolnym 2019/202029 listopada 2019 roku
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY
Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

17 grudnia 2019 roku
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
Muzyka w wykonaniu najmłodszych.
Od baroku po współczesność

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

Imprezy, które już się odbyły:


4 października 2018 roku
WARSZTATY IMPROWIZACJI JAZZOWEJ
Prowadzący: prof. Wojciech Niedziela
z Akademii Muzycznej w Katowicach
Miejsce: Szkoła Muzyczna II st.
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
INFORMACJE


25 października 2018 roku
WARSZTATY SKRZYPCOWE
dla nauczycieli i uczniów klasy skrzypiec
szkół muzycznych I i II st.

Wykładowca:
dr JAN ROMANOWSKI
Miejsce: Sala kameralna Szkoły Muzycznej II st.
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
INFORMACJE


29 października 2018 roku
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI AKOMPANIATORÓW
szkół muzycznych I i II st.

Wykładowcy:
dr hab. Anna Mikolon - AM Gdańsk
dr Magdalena Ochlik - Jankowska – AM Gdańsk

Miejsce: Sala kameralna Szkoły Muzycznej II st.
Gdańsku - Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21
INFORMACJE


V OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY
im. Wandy Landowskiej
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Gdańsk, 4 - 5 grudnia 2018 roku
WYNIKI


12 grudnia 2018 roku
Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej
uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu
szkół muzycznych I stopnia


13 - 14 grudnia 2018 roku
Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

uczniów klas instrumentów dętych drewnianych
szkół muzycznych II stopnia


VIII GDAŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY
im. Anity Romanowskiej
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 5 lutego 2019 roku
WYNIKI


XXIII MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY
dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk-Wrzeszcz, 13 marca 2019 roku
WYNIKI


VIII MAKROREGIONALNY KONKURS FLETOWY
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 22 maja 2019 roku
WYNIKI


24 czerwca – 29 czerwca 2019
VII WAKACYJNE WARSZTATY KLARNETOWE

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Miejsce: Szkoła Muzyczna II st.
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
INFORMACJE