Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

XXIII MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY
dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk-Wrzeszcz, 13 marca 2019

REGULAMIN
 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, Sekcja teorii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Konkurs odbędzie się 13 marca 2019 roku o godz. 1100 w ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16 b.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia.
 4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 3 uczestników.
 5. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez dyrektora ZSM.
 6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 7. Zgłoszenia na kartach uczestnictwa prosimy przesłać do 7 marca 2019 na adres:

         Zespół Szkół Muzycznych
         ul. Dmowskiego 16 b
         80-264 Gdańsk
         Tel./fax 058 346 04 20
         email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł
  od każdego uczestnika na konto:

         Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
         89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
         z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe -Konkurs Solfeżowy

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 11. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Do pobrania: