VIII GDAŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY
im. Anity Romanowskiej
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 5 lutego 2019 roku

      REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja instrumentów smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz promocja uzdolnionych dzieci.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 lutego 2019 r. w sali koncertowej
  Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16 b.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów cyklu 6-letniego szkół muzycznych I stopnia.
 5. Konkurs jest jednoetapowy i będzie przebiegał w następujących grupach:
  • grupa I – uczniowie klasy 4
  • grupa II – uczniowie klasy 5
  • grupa III – uczniowie klasy 6
 6. We wszystkich grupach uczestników konkursu obowiązuje następujący
  program wykonany z pamięci:
  1. Etiuda
  2. Utwór dowolny
  3. Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.
 7. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczniów.
 8. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu)
  do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:

         Zespół Szkół Muzycznych
         ul. Dmowskiego 16 b
         80-264 Gdańsk
         Tel./fax 058 346 04 20
         email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 9. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł
  od każdego uczestnika na konto:

         Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
         89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
         z dopiskiem: Konkurs Skrzypcowy

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

 10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 12. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 14. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora.
 15. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 16. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 17. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.Do pobrania: