VII MAKROREGIONALNY KONKURS FLETOWY
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 21 maja 2018 roku

      REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja instrumentów dętych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest promowanie muzyki fletowej wśród uczniów, konfrontacja poziomu wykonywanych utworów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami i uczniami oraz integracja i współzawodnictwo.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 21 maja 2018r. w sali koncertowej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Dmowskiego 16b.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas fletu szkół muzycznych I stopnia.
  Makroregion obejmuje województwa (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie ).
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech grupach:
  • I grupa - uczniowie klasy 1 cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego
  • II grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego
  • III grupa – uczniowie klasy 4 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego
  • IV grupa – uczniowie klas 5 i 6 cyklu sześcioletniego oraz klasy IV cyklu czteroletniego
 6. We wszystkich grupach uczestników obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • Miniatura muzyczna
  • Taniec z dowolnie wybranej epoki
  Prezentowane utwory powinny być wyraźnie kontrastujące wyrazowo.
  Uczestnicy nie mogą powtarzać utworów, które wykonywali w poprzednich edycjach konkursu.
 7. Czas wykonywanego programu wynosi:
  • w I grupie - do 5 minut
  • w II i III grupie - do 8 minut
  • w IV grupie do - 10 minut
 8. Laureaci I miejsca nie mogą brać ponownie udziału w konkursie w tej samej grupie.
 9. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu lub do pobrania na stronie internetowej: zsm-gdansk.edu.pl) w terminie
  do 20 kwietnia 2018 r. na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  ul. Dmowskiego 16 b
  80-264 Gdańsk
  lub
  fax: 58 346 04 20
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
   
 10. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 90 zł od każdego uczestnika na konto:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  z dopiskiem Konkurs Fletowy.
  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 11. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 12. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 13. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 14. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora
 16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 17. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 18. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.Do pobrania: