INFORMACJE DLA UCZNIÓW
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.
  • Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
  • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkole muzycznej II stopnia na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
  • Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
UWAGA:
Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor ZSM.
 KOMUNIKATY
 
 SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły przy ul. Dmowskiego 16b.
tel. 58 341 92 13 lub 58 346 04 20

Godziny urzędowania:
dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
 
 BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 13.00 - 19.00
wtorek: 13.00 - 19.00
środa: 11.00 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 9.00 - 15.00

 ZDJĘCIA NA STRONIE  WWW  ZSM

          Wszystkich uczniów ZSM,
          rodziców i przyjaciół Szkoły
          zapraszamy do współpracy!

   Jeżeli prywatnie w czasie koncertów szkolnych lub innych imprez z udziałem naszych uczniów wykonujecie zdjęcia aparatem cyfrowym, to nie chowajcie tych zdjęć do przysłowiowej szuflady.

   PROPONUJEMY WAM PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ NA STRONIE WWW ZSM.

   Wydaje nam się, że internauci odwiedzający szkolną stronę internetową z wielkim zainteresowaniem obejrzą wykonane przez Was ciekawe fotografie z życia naszej Szkoły.

Realizując ten projekt będziemy przestrzegać następujących zasad:
1. Każda osoba może przesłać dowolną ilość zdjęć na adres: fotozsm@wp.pl
    z dopiskiem: "zdjęcia ZSM" wraz krótką informacją o ich treści.
2. Nie będą publikowane zdjęcia zawierające treści:
       - niezgodne z obowiązującym prawem,
       - niezgodne z formułą strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w
         Gdańsku-Wrzeszczu (np. zdjęcia z imprez nie związanych z życiem ZSM),
       - niezgodne z dobrymi obyczajami i normami społecznymi (np. zdjęcia
         ośmieszające lub uwłaczające godności osób prezentowanych itp.).
3. Publikacja na stronie www ZSM przesłanych zdjęć jest nieodpłatna.
4. Wyboru zdjęć do publikacji na stronie www ZSM dokonywać będzie jej administrator.

 
 

 
Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20