INFORMACJE DLA UCZNIÓW
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  • Ferie letnie: 23 czerwca – 2 września 2018r.
KOMUNIKATY
30 sierpnia 2018 - egzaminy poprawkowe

SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły przy ul. Dmowskiego 16b.

tel. 58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 13.00 - 19.00
wtorek: 13.00 - 19.00
środa: 11.00 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 9.00 - 15.00

UWAGA: W okresie ferii letnich biblioteka jest nieczynna.

ZDJĘCIA NA STRONIE WWW ZSM

PROPONUJEMY WAM PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ NA STRONIE WWW ZSM.

Wydaje nam się, że internauci odwiedzający szkolną witrynę internetową z wielkim zainteresowaniem obejrzą wykonane przez Was ciekawe fotografie z życia naszej Szkoły.

Realizując ten projekt będziemy przestrzegać następujących zasad:

  1. Każda osoba może przesłać dowolną ilość wykonanych przez siebie zdjęć na adres: fotozsm@wp.pl z dopiskiem: "zdjęcia ZSM" oraz krótką informacją o ich treści.
  2. Przesłanie zdjęć ma wyżej wskazany adres mailowy będzie traktowane, jako zgoda na ich publikację na www ZSM.
  3. Nie będą publikowane zdjęcia zawierające treści:
    • niezgodne z obowiązującym prawem,
    • niezgodne z formułą witryny internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu (np. zdjęcia z imprez nie związanych z życiem ZSM), niezgodne z dobrymi obyczajami i normami społecznymi (np. zdjęcia ośmieszające lub uwłaczające godności osób prezentowanych itp.).
  4. Publikacja na stronie www ZSM przesłanych zdjęć jest nieodpłatna.
  5. Wyboru zdjęć do publikacji na www ZSM dokonywać będzie jej administrator.