Statut ZSM
WSO
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
 
 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.
  • Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
  • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkole muzycznej II stopnia na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
  • Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
UWAGA:
Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor ZSM.
 KOMUNIKATY
 
WARTO PRZECZYTAĆ:
 SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły przy ul. Dmowskiego 16b.

tel. 58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
od godz. 8.00 do 18.00
 
dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
   
  BIBLIOTEKA SZKOLNA
Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 13.00 - 19.00
wtorek: 13.00 - 19.00
środa: 11.00 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 9.00 - 15.00
 
 KONKURSY I PRZESŁUCHANIA dla szkół muzycznych I i II st.

Przesłuchania regionalne
Centrum Edukacji Artystycznej
dla uczniów publicznych i niepublicznych
szkół muzycznych I i II stopnia
w roku szkolnym 2017/2018


   WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl
 
Godziny przyjęć:
Wtorek 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.00

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa


CEA

 
 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20