Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

TRYB EKSTERNISTYCZNY


 Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

 Na podstawie egzaminów eksternistycznych można uzyskać dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

 Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów eksternistycznych określa Rozporządzenie MKiDN z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. 2015 poz. 1330).

 Należy złożyć Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zgodnie z załączonym wzorem.

 Do wyżej wymienionego wniosku eksternista musi dołączyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procedury trybu eksternistycznego".