TRYB EKSTERNISTYCZNY   Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów eksternistycznych od września 2015 roku określa Rozporządzenie MKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. 2015 poz. 1330)  

  

Pobierz podanie SM I st.

  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z procedurą przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego. 

 


 

 

 


Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20