TRYB EKSTERNISTYCZNY

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

Na podstawie egzaminów eksternistycznych można uzyskać dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów eksternistycznych określa Rozporządzenie MKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. 2015 poz. 1330).

Podanie eksternisty

Do podania eksternista musi dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z procedurą przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego.