ABSOLWENCI KLASY WALTORNI (ROGU)


Szkoła Muzyczna I stopnia


Szkoła Muzyczna II stopnia


rok 1973
Wnuk Krzysztof

rok 1976
Płoski Mirosław

rok 1977
Grabarek Adam

rok 1985
Krużycki Janusz

rok 1989
Charysz Piotr

rok 1993
Dziedzic Przemysław
Kursa Wojciech
Rychert Krzysztof

rok 2002
Kluk Sławomir
Zawalich Michał

rok 2006
Lewkowicz Piotr

rok 2016
Jagiełło Jakub
 

rok 1952
Prystupa Władysław

rok 1954
Brzostek Leon

rok 1957
Kohnke Józef

rok 1958
Walkiewicz Janusz

rok 1959
Król Henryk

rok 1963
Siebert Józef

rok 1965
Daniecki Edward

rok 1970
Brzostek Adam

rok 1972
Czekaj Krzysztof

rok 1976
Szneider Ryszard

rok 1977
Kocik Marek

rok 1978
Laskowska Barbara

rok 1981
Markiewicz Kazimierz

rok 1983
Dawidzionek Daniel

rok 1985
Wojciechowski Dariusz

rok 1986
Muchowiecki Leszek

rok 1992
Hinc Karol

rok 1996
Charysz Piotr

rok 2006
Edut Justyna

rok 2008
Wroński Michał

rok 2011
Młyńska Magdalena

rok 2013
Sławek-Kozak Elżbieta

rok 2017
Hirsz Anna


 
 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20