Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
Foto SM I st.

Szkoła Muzyczna I stopnia
 im. Grażyny Bacewicz


80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13
Foto SM II st.

Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Fryderyka Chopina


80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 21a
tel. (0-48) 58 341 42 20
BiP - Biuletyn
Zamówienia publiczne
Koło absolwentów
Flashmob

29 listopada 2019 roku
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY
"Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka"
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

17 grudnia 2019 roku
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
"Muzyka w wykonaniu najmłodszych.
Od baroku po współczesność"
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

ZADANIE INWESTYCYJNE
- termomodernizacja

Pierwszy etap dużego, kompleksowego założenia projektowego składającego się z dwóch etapów: przygotowania inwestycji oraz właściwej realizacji robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach ministerialnego Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.

Projekt dotyczy 156 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 20,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności – 17,6 mln zł.

Wiecej informacji

ZADANIE
- budowa sali koncertowej

Przygotowanie dokumentacji technicznej: "ROZBUDOWA Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu o salę koncertową"

MKiS

FINANSOWANIE

Wyżej wymienione projekty i zadania są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.