Logo ZSM
 
 
 
Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
UWAGA: Obecnie w CSS wyswietlanie tego div-a jest wyłączone

ZARZADZENIE DYREKTORA ZSM
z dnia 24 marca 2020 roku
określające sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA ZSM
z dnia 24 marca 2020 roku
określające sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA

KOMUNIKAT dyrektora ZSM

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, w okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 zadania edukacyjne Zespołu Szkól Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEN TEMAT


KOMUNIKAT dyrektora ZSM

Informuję, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, z dniem 16.03.2020 pracownicy administracji Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu świadczą pracę zdalnie.
W związku z powyższym interesantów prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

Leszek Kaufman
- dyrektor
ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu


TERMOMODERNIZACJA
budynku Szkoły Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. R.Dmowskiego 16b

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu informuje, że 18 marca 2020 r. w budynku SM I st. przy ul. Romana Dmowskiego 16B rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu:
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce
.
Inwestorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Planowane zakończenie robót – połowa września 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:  MKiDN  CEA

R E K R U T A C J A
do Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

Terminy składania podań:

 Kandydaci do SM I st. komplet wymaganych dokumentów składają do 17 kwietnia 2020 roku.

 Kandydaci do SM II st. komplet wymaganych dokumentów składają do 22 maja 2020 roku.

UWAGA
Składanie podań wyłącznie drogą eletroniczną:
sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Podanie o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Terminarz:

Badanie przydatności kandydatów do SM I st. zostanie przeprowadzone w dniach 11 – 12 maja 2020 roku.

Egzamin wstępny do SM II st. zostanie przeprowadzony w dniach 8 – 10 czerwca 2020 roku.

Zobacz: ZASADY REKRUTACJI

SUKCESY UCZNIÓW

 Laury konkursowe kontrabasistów ze SM II st. z klasy Marii Baczyńskiej. W I Międzynarodowym Konkursie dla Kreatywnych Kontrabasistów w Szczawnie-Zdroju zorganizowanym w ramach Letniej Akademii Kontrabasowej: Maria Kierejsza zdobyła II miejsce w Średniej Kategorii (wiek od 19 do 24 lat) a Aleksandra Tryba otrzymała wyróżnienie w Starszej Kategorii (wiek od 19 do 28 lat).


8th Riga International Competition for Young Pianists

 Miłosz Koślak z klasy fortepianu Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej może poszczycić się sukcesem międzynarodowym. W 8th Riga International Competition for Young Pianists w Rydze (Łotwa), 13-15.10.2019 zdobył III miejsce. To otwarty konkurs dla młodych pianistów wszystkich narodowości podzielonych na siedem grup wiekowych od 5 do 21 lat. Przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury i Sztuki Ludowej Mała Gildia w Rydze przeprowadzane były w dwóch kategoriach: solistycznej i w grze na cztery ręce. Dodatkowo uczniowie i towarzyszący im nauczyciele uczestniczyli w seminarium i kursie mistrzowskim.


 W IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Finalis w Białymstoku Aleksandra Wasilewska - klarnet z klasy Grzegorza Wieczorka (Alicja Wieczorek - akompaniator) zdobyła Srebro, a Darren Malgeri - waltornia z klasy Jacka Swędrzyńskiego zdobyła Brąz.

 Armin Mogielnicki - uczeń Marty Szybisz na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej Dziecięce Imaginacje w Gdańsku zdobył I miejsce oraz wyróżnienie za interpretację utworu.

 Na XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Od baroku po współczesność zorganizowanym przez Sekcję Fortepianu SM I st. w Gdańsku pod patronatem Centrum Eduklacji Artystycznej trzech naszych uczniów zostało nagrodzonych wyróżnieniami:
- Mikołaj Kłaput z klasy Karoliny Lewandowskiej,
- Einar Mogielnicki z klasy Marty Szybisz,
- Tomasz Piórecki z klasy Barbary Podciborskiej.


 W XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha w Gorzowie-Wielkopolskim, w którym wystapiło 29 młodych muzyków z kraju i zagranicy, m.in. z Białorusi i Mongolii, uczeń SM II st. Miron Augustyn Łajming z klasy Kordiana Góry zdobył II miejsce. W jury konkursu zasiadali profesorowie z Akademii Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu oraz z Conservatorium Artez Hogeschool w Holandii i Conservatory of Music and Drama Dublin Institute of Technology w Irlandii. Konkurs Bachowski wyróżnia się tym, że uczestnicy trzeciej grupy w II etapie wykonują wybrany koncert Bacha z towarzyszeniem profesjonalnej orkiestry.

 VI Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im.Wandy Landowskiej w Gdańsku (3.12.2019) okazał się szczęśliwy dla grona uczniów SM II st. z klasy klawesynu Małgorzaty Skotnickiej. Estera Laskowska zdobyła I miejsce w II gr., Joanna Liwo - II miejsce, a duet Estera Laskowska - klawesyn i Paweł Jedynak - flet wywalczył II miejsce w kategorii kameralistyki.

 Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie (6.12.2019) przyniósł uczniom SM I st. sukcesy:
- Zuzanna Chabinka - flet, z klasy Anity Luzak–Czechowskiej i przy akompaniamencie Zuzanny Lisieckiej – Madei (wyróżnionej za akompaniament) zdobyła II miejsce.
Dwie uczenice otrzymały wyróżnienia:
- Maja Dargiewicz - flet z klasy Anity Luzak-Czechowskiej
- Liliana Ośko - flet z klasy Mirosławy Zapalskiej.
Uczenicom tym akompaniowała Karolina Lewandowska.

 Dla dwóch uczennic SM I st. z klasy teorii muzyki Karoliny Juwy udział w Makroregionalnym Konkursie Monograficznym Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej i pieśni w 200 rocznicę urodzin w Olsztynie (27.11.2019) zakończył się sukcesami. Zofia Śliwska oraz Michalina Sitarska wywalczyły dwa II miejsca.

 Sukces młodego perkusisty. Na XII Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Bernarda Lewańskiego w Toruniu Wiktor Sinkiewicz - uczeń SM I st. z klasy Arkadiusza Skotnickiego został uhonorowany wyróżnieniem I st. Akompaniowała Marta Szybisz.

 W tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie czworo uczniów SM I st. zdobyło laury konkursowe:
- II miejsce Zuzanna Chabinka - flet, z klasy Anity Luzak-Czechowskiej (Wojciech Szymczewski - akompaniator wyróżniony przez Jury)
- II miejce Tomasz Gucwa - akordeon, z klasy Pawła Pińskiego
- wyróżnienie Tomasz Piórecki - fortepian, z klasy Barbary Podciborskiej
- wyróżnienie Jakub Zieliński - gitara, z klasy Katarzyny Kural.

WIĘCEJ INFORMACJI
O SUKCESACH UCZNIOWSKICH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.