Logo ZSM
 
 
 
Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
UWAGA: Obecnie w CSS wyswietlanie tego div-a jest wyłączoneWytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych w 2020 roku

ZOBACZ WIĘCEJ


Informacje dla zdających Egzamin Dyplomowy w Szkole Muzycznej II st. w 2020 roku

ZOBACZ WIĘCEJ


ZARZADZENIE DYREKTORA ZSM
z dnia 24 marca 2020 roku

określające sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA


KOMUNIKAT dyrektora ZSM

W związku ze zmianą rozporządzenia ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wynikającego z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, okres realizacji zadań edukacyjnych Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


KOMUNIKAT dyrektora ZSM

Informuję, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, z dniem 16.03.2020 pracownicy administracji Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu świadczą pracę zdalnie.
W związku z powyższym interesantów prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

Leszek Kaufman
- dyrektor
ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu


TERMOMODERNIZACJA
budynku Szkoły Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. R.Dmowskiego 16b

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu informuje, że 18 marca 2020 r. w budynku SM I st. przy ul. Romana Dmowskiego 16B rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu:
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce
.
Inwestorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Planowane zakończenie robót – połowa września 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:  MKiDN  CEAR E K R U T A C J A
do Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

 


KOMUNIKAT DO RODZICÓW
kandydatów do nauki w SM I st.

  Uprzejmie informujemy, że zostały wysłane do Rodziców e-maile potwierdzające wpłynięcie kwestionariuszy–podań o przyjęcie dziecka do Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz. W przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o pilny kontakt telefoniczny: 58 341 92 13.

Terminarz:

Data przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej I stopnia zostanie podana w późniejszym terminie.

Egzamin wstępny do SM II st. zostanie przeprowadzony w dniach 8 – 10 czerwca 2020 roku.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia będzie obejmował tylko egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

Zobacz: ZASADY REKRUTACJI

SUKCESY UCZNIÓW

  Na XII Konkursie Młodego Gitarzysty (forma internetowa) w Kartuzach (22.05.2020) dwoje uczniów SM I st. odniosło sukcesy: Jakub Zieliński z klasy mgr Katrzyny Kural zajął I miejsce, a Maja Borawska z klasy mgr Katarzyny Szałkowskiej zdobyła wyróżnienie.


  Zagraniczny sukces odniosła uczennica SM I st. Gabriela Schmidt z klasy trąbki mgr Sylwii Romanieckiej-Zamora, która na konkursie Fanfares of Lviv Quarantine' 2020 we Lwowie (5-8.05.2020) zdobyła II miejsce.


  Wiolonczelistka Milena Witkowska, uczennica SM II st. z klasy dr Tadeusza Samerka na II Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Cellolove w Krakowie (7.03.2020) zdobyła II miejsce. Akompaniowała mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz.


  W Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Gitarowym – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy Jakub Zieliński - uczeń SM I st. z klasy mgr Katarzyny Kural odniósł sukces, zdobywając wyróżnienie II stopnia.


  Na XXI Sopockim Konkursie Skrzypcowym im. Jerzego Hazuki (13.02.2020) laury konkursowe zdobyli uczniowie SM I st.:
Aleksandra Korcala, II miejsce (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Natalia Wilczewska, III miejsce (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, Ewa Próchniak - akompaniator)
Chaerin Keum, III miejsce (ucz. z klasy mgr Agnieszki Kotuk–Pozorskiej, mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator)
Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Dmochowska (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Julia Bazylewicz (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, mgr Ewa Próchniak - akompaniator)


  Na XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność w Gdańsku (17.12.2019)
I miejsce w grupie starszej zdobył Jan Kwiatkowski z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej

III miejsca w grupie starszej zdobyli:
Kalina Tyszkiewicz z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Wyróżnieni zostali:
Mikołaj Kłaput z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Einar Mogielnicki z klasy mgr Marty Szybisz
Tomasz Piórecki z klasy mgr Barbary Podciborskiej.


  Armin Mogielnicki - uczeń SM I st. z klasy mgr Marty Szybisz na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej Dziecięce Imaginacje w Gdańsku (11.12.2019) zdobył I miejsce oraz wyróżnienie za interpretację utworu. III miejsce zdobyła Weronika Strużyńska z klasy mgr Zuzanny Lisieckiej-Madei.


  Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie (6.12.2019) przyniósł uczniom SM I st. sukcesy:
Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak–Czechowskiej i przy akompaniamencie mgr Zuzanny Lisieckiej – Madei (wyróżnionej za akompaniament) zdobyła II miejsce.
Dwie uczenice otrzymały wyróżnienia:
Maja Dargiewicz - flet z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej
Liliana Ośko - flet z klasy mgr Mirosławy Zapalskiej.
Uczenicom tym akompaniowała mgr Karolina Lewandowska.


  VI Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im.Wandy Landowskiej w Gdańsku (3.12.2019) okazał się szczęśliwy dla grona uczniów SM II st. z klasy klawesynu prof. Małgorzaty Skotnickiej. Estera Laskowska zdobyła I miejsce w II gr., Joanna Liwo - II miejsce, a duet Estera Laskowska - klawesyn i Paweł Jedynak - flet wywalczył II miejsce w kategorii kameralistyki.


  Dla dwóch uczennic SM I st. z klasy teorii muzyki mgr Karoliny Juwy udział w Makroregionalnym Konkursie Monograficznym Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej i pieśni w 200 rocznicę urodzin w Olsztynie (27.11.2019) zakończył się sukcesami. Zofia Śliwska oraz Michalina Sitarska wywalczyły dwa III miejsca.
  W tym samym konkursie uczennice SM II st. z klasy teorii muzyki mgr Joanna Krzyżak wywalczyły:
Gabriel Janzen - II nagroda,
Zuzanna Murdzek - II nagroda,
Zyta Woelke - wyróżnienie.


  W I Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej (Pałac w Rybnej -Tarnowskie Góry, 24-26.11.2019) Joanna Liwo - uczennica SM II st. z klasy prof. Małgorzaty Skotnickiej zdobyła III miejsce.


  Sukces młodego perkusisty. Na XII Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Bernarda Lewańskiego w Toruniu Wiktor Sinkiewicz - uczeń SM I st. z klasy mgr Arkadiusza Skotnickiego został uhonorowany wyróżnieniem I st. Akompaniowała mgr Marta Szybisz.


  W tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie czworo uczniów SM I st. zdobyło laury konkursowe:
II miejsce Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej (mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator wyróżniony przez Jury)
II miejsce Tomasz Gucwa - akordeon, z klasy mgr Pawła Pińskiego
wyróżnienie Tomasz Piórecki - fortepian, z klasy mgr Barbary Podciborskiej
wyróżnienie Jakub Zieliński - gitara, z klasy mgr Katarzyny Kural.


  W XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha w Gorzowie-Wielkopolskim, w którym wystapiło 29 młodych muzyków z kraju i zagranicy, m.in. z Białorusi i Mongolii, uczeń SM II st. Miron Augustyn Łajming z klasy dr Kordiana Góry zdobył II miejsce. W jury konkursu zasiadali profesorowie z Akademii Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu oraz z Conservatorium Artez Hogeschool w Holandii i Conservatory of Music and Drama Dublin Institute of Technology w Irlandii. Konkurs Bachowski wyróżnia się tym, że uczestnicy trzeciej grupy w II etapie wykonują wybrany koncert Bacha z towarzyszeniem profesjonalnej orkiestry.


  Konkurs Solfeżowy czytania a vista dla ucz. szkół muz. I st. w Wejherowie (19.11.2019).
Monika Neyman i Anna Neyman - uczennice mgr Małgorzataty Malgeri wywalczyły II i III miejsce. Natomiast Jakub Walaszkowski i Anna Kołodziejczyk z klasy mgr Anny Krause otrzymali wyróżnienia.


  Uczeń SM II st. Karol Snopek z klasy mgr Katrzyny Czerwińskiej-Gosz zajął III miejsce w I Gdańskim Konkursie Fletowym dla uczniów szkół muzycznych II stopnia w Gdańsku (13.11.2019). Akompaniowała mgr Ewa Nanowska-Szmyt, która został wyróżniona przez Jury konkursu.


  W IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Finalis w Białymstoku Aleksandra Wasilewska - klarnet z klasy dr hab. Grzegorza Wieczorka (mgr Alicja Wieczorek - akompaniator) zdobyła Srebro, a Darren Malgeri - waltornia z klasy mgr Jacka Swędrzyńskiego zdobyła Brąz.


8th Riga International Competition for Young Pianists

  Miłosz Koślak ucz. SM I st. z klasy fortepianu mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej może poszczycić się sukcesem międzynarodowym. W 8th Riga International Competition for Young Pianists w Rydze (Łotwa), 13-15.10.2019 zdobył III miejsce. To otwarty konkurs dla młodych pianistów wszystkich narodowości podzielonych na siedem grup wiekowych od 5 do 21 lat. Przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury i Sztuki Ludowej Mała Gildia w Rydze przeprowadzane były w dwóch kategoriach: solistycznej i w grze na cztery ręce. Dodatkowo uczniowie i towarzyszący im nauczyciele uczestniczyli w seminarium i kursie mistrzowskim.


  Laury konkursowe kontrabasistów ze SM II st. z klasy mgr Marii Baczyńskiej. W I Międzynarodowym Konkursie dla Kreatywnych Kontrabasistów w Szczawnie-Zdroju zorganizowanym w ramach Letniej Akademii Kontrabasowej: Maria Kierejsza zdobyła II miejsce w Średniej Kategorii (wiek od 19 do 24 lat) a Aleksandra Tryba otrzymała wyróżnienie w Starszej Kategorii (wiek od 19 do 28 lat).


WIĘCEJ INFORMACJI
O SUKCESACH UCZNIOWSKICH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.